Obsługa podmiotów leczniczych

W zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oferujemy:
  • pomoc prawną w zakresie zakładania działalności podmiotów leczniczych, także w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej umożliwiającej uniknięcie zakazu wynikającego z art. 132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • pomoc prawną w zakresie sporządzania regulaminów podmiotów leczniczych oraz przygotowywania i analizy umów zawieranych w ich praktyce, w tym umów z NFZ;
  • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych z zakresie bieżącej działalności;
  • prowadzenie spraw sądowych dotyczących m.in. odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne oraz naruszeń innych praw pacjenta.