Usługi dla przedsiębiorców

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów prawa.

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

  • zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego, fundacji czy stowarzyszeń, w tym wyboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej działalności z uwzględnieniem optymalnych warunków podatkowych;
  • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w postaci sporządzania analiz, opinii prawnych, umów, statutów, regulaminów, prowadzenia negocjacji biznesowych, załatwiania spraw związanych z Ewidencją Gospodarczą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym;
  • prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych, zarówno w zakresie postępowań cywilnych, jak i administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych;

  • windykacji roszczeń względem osób trzecich, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej oraz na etapie postępowań egzekucyjnych.

Ponadto oferujemy Państwo możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń otwartych oraz wewnętrznych, prowadzonych dla Państwa pracowników.

Mając na uwadze specjalizację prawników Kancelarii, nasza oferta kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców budowlanych, przewoźników, przedsiębiorców turystycznych oraz podmiotów leczniczych.