Zespół

zdjęcie JDP2Mgr Joanna Dumańska-Piskozub

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka Universita degli Studi di Genova, Facolta di Giurisprudenza, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim; trener szkoleń prawnych, wykładowca, prawnik z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w kancelariach radcowskich i adwokackich; specjalistka z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych; w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą klientów indywidualnych.

 

zdjęcie PP2Dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej; w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców oraz instytucji i urzędów.

 

 

zdjęcie MZDr Michał Zalewski

Doktor nauk prawnych, prawnik; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie; wykładowca i trener m.in. szkoleń dla aplikantów notarialnych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego, w tym monografii: „Powstanie, treść i wykonywanie służebności gruntowych”; specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz prawie rzeczowym.