Obsługa przedsiębiorców turystycznych

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców turystycznych oferujemy:
  • kompleksową obsługę prawną hoteli oraz podmiotów świadczących usługi hotelarskie w zakresie dotyczącym zaszeregowania i kategoryzacji, przygotowywania oraz wdrażania regulaminów porządkowych, a także opracowania i wdrażania polityki ochrony danych osobowych;
  • obsługę prawną organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w szczególności w zakresie przygotowywania ogólnych warunków umów z uwzględnieniem orzecznictwa SOKiK dotyczącego klauzul niedozwolonych w turystyce, a także obsługi prawnej takich podmiotów w sporach z klientami dotyczącymi zarówno reklamacji imprez turystycznych, jak i odpowiedzialności za zdarzenia losowe w trakcie imprezy turystycznej;
  • obsługę prawną restauratorów oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie organizacji imprez okolicznościowych oraz cateringu.