Publikacje

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacjami naszego autorstwa:

„Porządek prawny a porządek społeczny” – edukacjaprawnicza.pl, 01.08.2011, autor: Joanna Dumańska-Piskozub

„Cesja wierzytelności przyszłych” – edukacjaprawnicza.pl, 02.08.2011, autor: Joanna Dumańska-Piskozub

„Wierzytelność – przedmiot cesji” – edukacjaprawnicza.pl, 02.08.2011, autor: Joanna Dumańska Piskozub

„Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym” – edukacjaprawnicza.pl, 05.10.2011, autor: Piotr Piskozub

„Ograniczone prawa rzeczowe” – Edukacja Prawnicza, nr 10 (październik) 2011, autor: Piotr Piskozub

„Wykonywanie kontaktów z dzieckiem – uwagi na tle nowelizacji KPC z dnia 26.5.2011 r.” – edukacja prawnicza.pl, 01.01.2012, autor: Piotr Piskozub

„Podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych w świetle przepisów KP” – edukacjaprawnicza.pl, 11.01.2012 r., autor: Piotr Piskozub

„ZAIKS, ZPAV, a może STOARD lub SAWP, czyli o tantiemach w turystyce słów parę” – Problemy Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, nr 4, autor: Piotr Piskozub

„Timesharing jako instytucja rynku usług turystycznych” – Turystyka i Rekreacja: zeszyty naukowe; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 2013, z. 12 (2), autor: Piotr Piskozub

„Biuro podróży w polskim systemie prawnym” – Edukacja Prawnicza, nr 3 (marzec) 2014, autor: Piotr Piskozub

„Reklamacja imprezy turystycznej” – Edukacja Prawnicza, nr 1 (styczeń) 2015, autor: Piotr Piskozub

„Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane” – Transformacje Prawa Prywatnego 2015, nr 1, autor: Piotr Piskozub