Obsługa przedsiębiorców budowlanych

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców budowlanych oferujemy:
  • analizę i przygotowywanie umów z kontrahentami, w szczególności umów o roboty budowlane i o podwykonawstwo;
  • przygotowywanie umów konsorcjum oraz obsługę prawną zespołów przedsiębiorców realizujących wspólne inwestycje budowlane;
  • opracowywanie skutecznych instrumentów ochrony prawnej przed niewypłacalnością inwestorów oraz kontrahentów;
  • prowadzenie postępowań sądowych względem nierzetelnych kontrahentów oraz inwestorów robót budowlanych zobowiązanych względem wykonawców oraz podwykonawców robót budowlanych.