Obsługa przedsiębiorców przewozowych

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców transportowych oferujemy:
  • analizę i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności przewozowej;
  • przygotowywanie regulaminów niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
  • pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń względem przedsiębiorców przewozowych oraz spedytorów;
  • pomoc prawną w zakresie dotyczących unormowań prawnych konwencji CMR oraz polskiego prawa przewozowego.